Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Τύποι, Συσκευή βίντεο