Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Τύποι, Υπολογιστικές Μηχανές / Αριθμομηχανές