Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Τύποι, Βιομηχανικά Αντικείμενα Κλωστοϋφαντουργίας