Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Οργανισμοί, Π. Τσιροζίδης & Α. Αθανασιάδης