Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Οργανισμοί, Καλλιγερόπουλος Δ. - Νικολής Β. - Βασιλειάδης Π.