Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Οργανισμοί, E. R. Watts & Son, Surveyors & Architects Instruments & Materials