Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Περιήγηση Αντικείμενων, Τύπος: Αντικείμενα αναπαραγωγής ήχου (δίσκοι βινυλίου)