Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Κινητό αυτόματο θέατρο

Κινητό αυτόματο θέατρο
Στο έργο του Περί Αυτοματοποιητικής ο Ήρωνας περιέγραψε μηχανισμούς που κινούνταν αυτόματα σε συνδυασμό με ήχο. Το κινητό αυτόματο θέατρο του Ήρωνα είναι ένας από τους μηχανισμούς αυτούς. Αναπαριστά ένα περίοπτο κυκλικό ναό με ομοίωμα του Διονύσου, μια Νίκη στην κορυφή και βακχίδες περιμετρικά. Οι μορφές αυτές έχουν τη δυνατότητα να κινούνται, φωτιές ανάβουν μπροστά και πίσω από το ναό ενώ ταυτόχρονα ακούγονται ήχοι τυμπάνων και κυμβάλων. Η κινητήρια δύναμη παράγεται είτε από ένα σύστρεμμα νεύρων είτε με την πτώση μολύβδινου βάρους. Ο προγραμματισμός των κινήσεων γινόταν με ένα σύστημα δεξιόστροφων, αριστερόστροφων και ελεύθερων περιελίξεων, που προκαλούσαν αντίστοιχα κίνηση προς τα μπρος, προς τα πίσω ή ακινησία. ΑΕΤ 2009: "Κατασκευάζονται ναοί ή βωμοί μετρίου μεγέθους, ικανοί να μετακινούνται αυτόματα και να στέκονται μετά σε καθορισμένες θέσεις. Και τα είδωλα πάνω σ' αυτούς κινούνται όλα από μόνα τους με μια λογική ακολουθία που ταιριάζει στο σχετικό μύθο, και τέλος επιστρέφουν στην αρχική τους θέση" .Ήρων, Αυτοματοποιητική Το Κινητό Αυτόματο κατασκευάστηκε με βάση τις αναλυτικές περιγραφές που περιέχονται στο έργο του Αλεξανδρινού μηχανικού. Την κινητήρια ενέργεια την δίνει η αργή πτώση ενός μολύβδινου βάρους, το οποίο συνδέεται με τον άξονα των τροχών μέσω νήματος. Ο προγραμματισμός των κινήσεων γίνεται με δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες περιελίξεις του νήματος πάνω στον άξονα. Το κινητό αυτόματο, όπως το περιγράφει ο Ήρων, αποτελείται από μια ορθογώνια βάση που φέρει τους κινητήριους τροχούς και τέσσερις κίονες με περιστύλιο. Πάνω απ' αυτό, υπάρχει δάπεδο που στηρίζει περίοπτο κυκλικό ναό και άγαλμα του Διονύσου που κρατά κούπα και ιερό ραβδί. Ο θεός συνοδεύεται από μικρό πάνθηρα και περιβάλλεται από έξι Βακχίδες που χορεύουν.
 • Τίτλος
  Κινητό αυτόματο θέατρο
 • Τύπος
  Έκθεση "Ιδέα"
 • Θέμα
  ΑΕΤ
 • Περιγραφή
  Στο έργο του Περί Αυτοματοποιητικής ο Ήρωνας περιέγραψε μηχανισμούς που κινούνταν αυτόματα σε συνδυασμό με ήχο. Το κινητό αυτόματο θέατρο του Ήρωνα είναι ένας από τους μηχανισμούς αυτούς. Αναπαριστά ένα περίοπτο κυκλικό ναό με ομοίωμα του Διονύσου, μια Νίκη στην κορυφή και βακχίδες περιμετρικά. Οι μορφές αυτές έχουν τη δυνατότητα να κινούνται, φωτιές ανάβουν μπροστά και πίσω από το ναό ενώ ταυτόχρονα ακούγονται ήχοι τυμπάνων και κυμβάλων. Η κινητήρια δύναμη παράγεται είτε από ένα σύστρεμμα νεύρων είτε με την πτώση μολύβδινου βάρους. Ο προγραμματισμός των κινήσεων γινόταν με ένα σύστημα δεξιόστροφων, αριστερόστροφων και ελεύθερων περιελίξεων, που προκαλούσαν αντίστοιχα κίνηση προς τα μπρος, προς τα πίσω ή ακινησία. ΑΕΤ 2009: "Κατασκευάζονται ναοί ή βωμοί μετρίου μεγέθους, ικανοί να μετακινούνται αυτόματα και να στέκονται μετά σε καθορισμένες θέσεις. Και τα είδωλα πάνω σ' αυτούς κινούνται όλα από μόνα τους με μια λογική ακολουθία που ταιριάζει στο σχετικό μύθο, και τέλος επιστρέφουν στην αρχική τους θέση" .Ήρων, Αυτοματοποιητική Το Κινητό Αυτόματο κατασκευάστηκε με βάση τις αναλυτικές περιγραφές που περιέχονται στο έργο του Αλεξανδρινού μηχανικού. Την κινητήρια ενέργεια την δίνει η αργή πτώση ενός μολύβδινου βάρους, το οποίο συνδέεται με τον άξονα των τροχών μέσω νήματος. Ο προγραμματισμός των κινήσεων γίνεται με δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες περιελίξεις του νήματος πάνω στον άξονα. Το κινητό αυτόματο, όπως το περιγράφει ο Ήρων, αποτελείται από μια ορθογώνια βάση που φέρει τους κινητήριους τροχούς και τέσσερις κίονες με περιστύλιο. Πάνω απ' αυτό, υπάρχει δάπεδο που στηρίζει περίοπτο κυκλικό ναό και άγαλμα του Διονύσου που κρατά κούπα και ιερό ραβδί. Ο θεός συνοδεύεται από μικρό πάνθηρα και περιβάλλεται από έξι Βακχίδες που χορεύουν.
 • Δημιουργός
  Κριάρης Διονύσης
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
  2016-09-01
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία