Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Αναπαράσταση εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στο Λαύριο (μακέτα)

Αναπαράσταση εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στο Λαύριο (μακέτα)
Μακέτα αναπαράστασης της εξόρυξης και της επεξεργασίας του μεταλλεύματος στο Λαύριο. Αναλυτικότερα, διακρίνεται τομή του ορυχείου, όπου ξεχωρίζει η οριζόντια κύρια στοά με τα κατακόρυφα ανοίγματα και η ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου με το συγκρότημα εκμεταλλευτικών δραστηριοτήτων, βάση των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο γίνεται αντιληπτή η διαδικασία εξόρυξης στις στοές αλλά και η επεξεργασία του μεταλλεύματος.Τα σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως τα πλυντήρια, παρουσιάζονται με την αρχική τους εικόνα, σύμφωνα με την επιστημονική τους τεκμηρίωση, ώστε να ξεχωρίζουν από το συνολικό συγκρότημα.
 
 • Τίτλος
  Αναπαράσταση εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στο Λαύριο (μακέτα)
 • Τύπος
  Έκθεση "Ιδέα"
 • Θέμα
  ΑΕΤ
 • Περιγραφή
  Μακέτα αναπαράστασης της εξόρυξης και της επεξεργασίας του μεταλλεύματος στο Λαύριο. Αναλυτικότερα, διακρίνεται τομή του ορυχείου, όπου ξεχωρίζει η οριζόντια κύρια στοά με τα κατακόρυφα ανοίγματα και η ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου με το συγκρότημα εκμεταλλευτικών δραστηριοτήτων, βάση των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο γίνεται αντιληπτή η διαδικασία εξόρυξης στις στοές αλλά και η επεξεργασία του μεταλλεύματος.Τα σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως τα πλυντήρια, παρουσιάζονται με την αρχική τους εικόνα, σύμφωνα με την επιστημονική τους τεκμηρίωση, ώστε να ξεχωρίζουν από το συνολικό συγκρότημα.
   
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
  2016-09-01
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία