Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ευπαλίνειο Όρυγμα (μακέτα)

Ευπαλίνειο Όρυγμα (μακέτα)
Το Ευπαλίνειο Όρυγμα είναι η σήραγγα 1.036 μέτρων που κατασκευάστηκε κάτω από το λόφο "Άμπελος" τον 6ο αι. π. Χ..Το έργο είχε ανατεθεί στον Ευπαλίνο από τα Μέγαρα και αποσκοπούσε στην μεταφορά νερού στην αρχαία Σάμο. Για την γρηγορότερη εκτέλεση του έργου ξεκίνησε η ταυτόχρονη εκσκαφή δύο ορυγμάτων, από τα δύο άκρα του λόφου, τα οποία θα έπρεπε να συναντηθούν. Η ακρίβεια του σχεδιασμού του έργου από τον Ευπαλίνο, ώστε να επιτευχθεί η συνάντηση αλλά και η φυσική ροή του μεταφερόμενου νερού, καθιστά το έργο ως ένα από τα πιο θαυμαστά της αρχαιότητας. 
Στη συγκεκριμένη μακέτα φαίνεται ο λόφος σε τομή και η σήραγγα σε οριζόντια και κατακόρυφη προβολή. Αναλυτικότερα, διακρίνονται το κυρίως όρυγμα, η τάφρος στην οποία υπήρχαν οι πήλινοι σωλήνες για την μεταφορά του νερού και τα κατακόρυφα ανοίγματα που επέτρεπαν την επιτήρηση του έργου από την επιφάνεια του λόφου.
 • Τίτλος
  Ευπαλίνειο Όρυγμα (μακέτα)
 • Τύπος
  Έκθεση "Ιδέα"
 • Θέμα
  ΑΕΤ
 • Περιγραφή
  Το Ευπαλίνειο Όρυγμα είναι η σήραγγα 1.036 μέτρων που κατασκευάστηκε κάτω από το λόφο "Άμπελος" τον 6ο αι. π. Χ..Το έργο είχε ανατεθεί στον Ευπαλίνο από τα Μέγαρα και αποσκοπούσε στην μεταφορά νερού στην αρχαία Σάμο. Για την γρηγορότερη εκτέλεση του έργου ξεκίνησε η ταυτόχρονη εκσκαφή δύο ορυγμάτων, από τα δύο άκρα του λόφου, τα οποία θα έπρεπε να συναντηθούν. Η ακρίβεια του σχεδιασμού του έργου από τον Ευπαλίνο, ώστε να επιτευχθεί η συνάντηση αλλά και η φυσική ροή του μεταφερόμενου νερού, καθιστά το έργο ως ένα από τα πιο θαυμαστά της αρχαιότητας. 
  Στη συγκεκριμένη μακέτα φαίνεται ο λόφος σε τομή και η σήραγγα σε οριζόντια και κατακόρυφη προβολή. Αναλυτικότερα, διακρίνονται το κυρίως όρυγμα, η τάφρος στην οποία υπήρχαν οι πήλινοι σωλήνες για την μεταφορά του νερού και τα κατακόρυφα ανοίγματα που επέτρεπαν την επιτήρηση του έργου από την επιφάνεια του λόφου.
 • Δημιουργός
  Παπανικολάου Μπάμπης, Τσιραγγέλλου Χριστίνα
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
  2016-10-01
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία