Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Αυτόματος πιλότος εμπορικού πλοίου

Αυτόματος πιλότος εμπορικού πλοίου
Αυτόματος πιλότος τύπου ML 1.73.12 V, ιδιοκατασκευή. Αποτελείται από 4 επιμέρους τμήματα: δύο μονάδες χειρισμού (πράσινη, πορτοκαλί) και δύο περιφερειακά μηχανήματα.
 • Τίτλος
  Αυτόματος πιλότος εμπορικού πλοίου
 • Τύπος
  Αντικείμενα Ναυσιπλοΐας
 • Θέμα
  Ναυσιπλοΐα
 • Περιγραφή
  Αυτόματος πιλότος τύπου ML 1.73.12 V, ιδιοκατασκευή. Αποτελείται από 4 επιμέρους τμήματα: δύο μονάδες χειρισμού (πράσινη, πορτοκαλί) και δύο περιφερειακά μηχανήματα.
 • Δημιουργός
  Πυρσός Ηλεκτροναυτικά εργ. Μιχαήλ Λαμπρέλλη
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία