Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ύδραυλις

Ύδραυλις
Πιστή ανακατασκευή της υδραύλεως του Κτησίβιου, όπως την περιγράφει ο Βιτρούβιος. Αποτελεί τον πρόγονο του σύγχρονου εκκλησιαστικού οργάνου.
Αποτελείται από ένα πολυγωνικό ξύλινο ερμάριο επί χαμηλού βάθρου. Αποτελείται από α) δύο κυλίνδρους παροχής αέρα, β)τον "πνιγέα" για τη διατήρηση σταθερής πίεσης αέρα, γ) το πληκτρολόγιο, και δ) τους αυλούς. Οι κύλινδροι είναι τοποθετημένοι εκατέρωθεν του "πνιγέα" και διαθέτουν αντεπίστροφες βαλβίδες που ελέγχονται αυτόματα από δύο ορειχάλκινα δελφίνια, ενώ τα έμβολα τους κινούνται παλινδρομικά με τη βοήθεια χειρομοχλών. Ο "πνιγέας" αποτελείται από ένα κυλινδρικό δοχείο με νερό εντός του οποίου είναι βυθισμένη και πακτωμένη σε μικρή απόσταση από τον πυθμένα μια ανάστροφη χοάνη. Στη χοάνη συγκλίνουν οι δύο αγωγοί παροχής αέρα των κυλίνδρων ενώ ένας άλλος αγωγός οδηγεί τον αέρα σταθερής πίεσης στον συλλέκτη του πληκτρολογίου - ο πλεονάζων αέρας διαφεύγει από τον πυθμένα της χοάνης, Το πληκτρολόγιο αποτελείται από 24 πλήκτρα που ελέγχουν ισάριθμες ορειχάλκινες βαλβίδες παροχής αέρα σε 24 ανισομήκεις αυλούς. Η επαναφορά των πλήκτρων-βαλβίδων γίνεται με τη βοήθεια ράβδων από σφενδάμι.
 • Τίτλος
  Ύδραυλις
 • Τύπος
  Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
 • Θέμα
  ΑΕΤ
 • Περιγραφή
  Πιστή ανακατασκευή της υδραύλεως του Κτησίβιου, όπως την περιγράφει ο Βιτρούβιος. Αποτελεί τον πρόγονο του σύγχρονου εκκλησιαστικού οργάνου.
  Αποτελείται από ένα πολυγωνικό ξύλινο ερμάριο επί χαμηλού βάθρου. Αποτελείται από α) δύο κυλίνδρους παροχής αέρα, β)τον "πνιγέα" για τη διατήρηση σταθερής πίεσης αέρα, γ) το πληκτρολόγιο, και δ) τους αυλούς. Οι κύλινδροι είναι τοποθετημένοι εκατέρωθεν του "πνιγέα" και διαθέτουν αντεπίστροφες βαλβίδες που ελέγχονται αυτόματα από δύο ορειχάλκινα δελφίνια, ενώ τα έμβολα τους κινούνται παλινδρομικά με τη βοήθεια χειρομοχλών. Ο "πνιγέας" αποτελείται από ένα κυλινδρικό δοχείο με νερό εντός του οποίου είναι βυθισμένη και πακτωμένη σε μικρή απόσταση από τον πυθμένα μια ανάστροφη χοάνη. Στη χοάνη συγκλίνουν οι δύο αγωγοί παροχής αέρα των κυλίνδρων ενώ ένας άλλος αγωγός οδηγεί τον αέρα σταθερής πίεσης στον συλλέκτη του πληκτρολογίου - ο πλεονάζων αέρας διαφεύγει από τον πυθμένα της χοάνης, Το πληκτρολόγιο αποτελείται από 24 πλήκτρα που ελέγχουν ισάριθμες ορειχάλκινες βαλβίδες παροχής αέρα σε 24 ανισομήκεις αυλούς. Η επαναφορά των πλήκτρων-βαλβίδων γίνεται με τη βοήθεια ράβδων από σφενδάμι.
 • Δημιουργός
  Αφοι Αγγελόπουλοι
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:1.45 m, Πλάτος:0.59 m, Ύψος:1.83 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία