Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Αντλία Κτησιβίου

Αντλία Κτησιβίου
Ο Βιτρούβιος στο 10ο Βιβλίο του (10, VII) περιγράφει το μηχανισμό αυτό και αποδίδει την εφεύρεσή του στον Κτησίβιο (μέσα του 3ου π.Χ. αι.), του οποίου το έργο έχει χαθεί. Τμήμα του έργου του Κτησίβιου που αφορά την αντλητική μηχανή, διασώζεται στην αραβική μετάφραση του συγγράμματος του μαθητή του, Φίλωνα του Βυζάντιου, Πνευματικά. Επιπλέον στοιχεία για την περιγραφή και τη λειτουργία της εμβολοφόρου αντλίας συναντούμε και στο έργο Πνευματικά του Ήρωνα του Αλεξανδρινού. ΑΕΤ 2009: Η εμβολοφόρος αντλία είναι μία από τις σημαντικότερες μηχανολογικές εφευρέσεις για την άντληση νερού. Αποδίδεται στον Κτησίβιο (μέσα 3ου αιώνα π.Χ.) και έχει σταθερή εφαρμογή εδώ και 23 αιώνες, ιδιαίτερα στην πυρόσβεση. Αποτελείται από δύο όμοιους κυλίνδρους οι οποίοι στο εσωτερικό τους φέρουν έμβολα που κινούνται παλινδρομικά με την βοήθεια μοχλού. Η κίνηση των εμβόλων δημιουργεί κενά αέρος και αναρρόφηση νερού. Οι οπές των κυλίνδρων φράσσονται με βαλβίδες ώστε το νερό που αναρροφάται να εξωθείται στη συνέχεια προς την έξοδο που βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια άντλησης.
 • Τίτλος
  Αντλία Κτησιβίου
 • Τύπος
  Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
 • Θέμα
  ΑΕΤ
 • Περιγραφή
  Ο Βιτρούβιος στο 10ο Βιβλίο του (10, VII) περιγράφει το μηχανισμό αυτό και αποδίδει την εφεύρεσή του στον Κτησίβιο (μέσα του 3ου π.Χ. αι.), του οποίου το έργο έχει χαθεί. Τμήμα του έργου του Κτησίβιου που αφορά την αντλητική μηχανή, διασώζεται στην αραβική μετάφραση του συγγράμματος του μαθητή του, Φίλωνα του Βυζάντιου, Πνευματικά. Επιπλέον στοιχεία για την περιγραφή και τη λειτουργία της εμβολοφόρου αντλίας συναντούμε και στο έργο Πνευματικά του Ήρωνα του Αλεξανδρινού. ΑΕΤ 2009: Η εμβολοφόρος αντλία είναι μία από τις σημαντικότερες μηχανολογικές εφευρέσεις για την άντληση νερού. Αποδίδεται στον Κτησίβιο (μέσα 3ου αιώνα π.Χ.) και έχει σταθερή εφαρμογή εδώ και 23 αιώνες, ιδιαίτερα στην πυρόσβεση. Αποτελείται από δύο όμοιους κυλίνδρους οι οποίοι στο εσωτερικό τους φέρουν έμβολα που κινούνται παλινδρομικά με την βοήθεια μοχλού. Η κίνηση των εμβόλων δημιουργεί κενά αέρος και αναρρόφηση νερού. Οι οπές των κυλίνδρων φράσσονται με βαλβίδες ώστε το νερό που αναρροφάται να εξωθείται στη συνέχεια προς την έξοδο που βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια άντλησης.
 • Δημιουργός
  Κριάρης Διονύσης
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.75 m, Πλάτος:0.40 m, Ύψος:1.80 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία