Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Υδραυλικός Τηλέγραφος (2 Τμχ) του Αινεία του Τακτικού

Υδραυλικός Τηλέγραφος (2 Τμχ) του Αινεία του Τακτικού
ΠΟΛΥΒΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ  Σε κατάλληλα επιλεγμένα υψώματα, αγγελιοφόροι χρησιμοποιούν ισομεγέθη πήλινα ή μεταλλικά δοχεία με νερό (ύψους έως 3 πήχεων και πλάτους 1 πήχεως), όπου επιπλέουν πλωτήρες από φελλό λίγο στενότεροι των στομίων, στη μέση των οποίων είναι στερεωμένοι ράβδοι διαιρεμένοι σε ίσα μέρη (των τριών δακτύλων) με αναγραμμένα προσυμφωνημένα μηνύματα στο καθένα. Ο χειριστής "πομπός" ανεβάζοντας έναν αναμμένο πυρσό δίνει σήμα για την αποστολή μηνύματος και περιμένει την ανύψωση πυρσού από το χειριστή "δέκτη" για επιβεβαίωση και κατεβάζοντας τον πυρσό, ταυτόχρονα και οι δύο απολευθερώνουν τους ισομεγεθείς αυλίσκους εκκένωσης των συσκευών τους. Όταν φανεί στη συσκευή του "πομπού" το επιθυμητό μήνυμα, ο "πομπός" ανεβάζοντας τον πυρσό, δίνει σήμα στο "δέκτη" και ταυτόχρονα και οι δύο σταματούν την εκροή. Λόγω ομοιότητας των συσκευών, των στομίων εκροής και της ίδιας στάθμης του ύδατος το επιθυμητό προσυμφωνημένο μήνυμα εμφανίζεται και στη συσκευή του "δέκτη".
 • Τίτλος
  Υδραυλικός Τηλέγραφος (2 Τμχ) του Αινεία του Τακτικού
 • Τύπος
  Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
 • Θέμα
  ΑΕΤ
 • Περιγραφή
  ΠΟΛΥΒΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ  Σε κατάλληλα επιλεγμένα υψώματα, αγγελιοφόροι χρησιμοποιούν ισομεγέθη πήλινα ή μεταλλικά δοχεία με νερό (ύψους έως 3 πήχεων και πλάτους 1 πήχεως), όπου επιπλέουν πλωτήρες από φελλό λίγο στενότεροι των στομίων, στη μέση των οποίων είναι στερεωμένοι ράβδοι διαιρεμένοι σε ίσα μέρη (των τριών δακτύλων) με αναγραμμένα προσυμφωνημένα μηνύματα στο καθένα. Ο χειριστής "πομπός" ανεβάζοντας έναν αναμμένο πυρσό δίνει σήμα για την αποστολή μηνύματος και περιμένει την ανύψωση πυρσού από το χειριστή "δέκτη" για επιβεβαίωση και κατεβάζοντας τον πυρσό, ταυτόχρονα και οι δύο απολευθερώνουν τους ισομεγεθείς αυλίσκους εκκένωσης των συσκευών τους. Όταν φανεί στη συσκευή του "πομπού" το επιθυμητό μήνυμα, ο "πομπός" ανεβάζοντας τον πυρσό, δίνει σήμα στο "δέκτη" και ταυτόχρονα και οι δύο σταματούν την εκροή. Λόγω ομοιότητας των συσκευών, των στομίων εκροής και της ίδιας στάθμης του ύδατος το επιθυμητό προσυμφωνημένο μήνυμα εμφανίζεται και στη συσκευή του "δέκτη".
 • Δημιουργός
  Δημητρουλόπουλος Μιλτιάδης
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.71 m, Πλάτος:0.71 m, Ύψος:2.30 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία