Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Philips

Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Philips
  • Τίτλος
    Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Philips
  • Τύπος
    Υπολογιστικές Μηχανές / Αριθμομηχανές
  • Θέμα
    Μηχανικοί
  • Περιγραφή
  • Δημιουργός
  • Πηγή
  • Εκδότης
    Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
  • Ημερομηνία
  • Συνεισφέρων
  • Δικαιώματα
    http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
  • Σχέση
  • Μορφή
    Μήκος:0.00 m, Πλάτος:0.00 m, Ύψος:0.00 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
  • Γλώσσα
    gre
  • Αναγνωριστικό
  • Εναλλακτικά σχήματα
  • Ψηφιακά Αρχεία