Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Όργανο Μέτρησης Αποστάσεων Με Μικροκύματα

Όργανο Μέτρησης Αποστάσεων Με Μικροκύματα
Για τη μέτρηση μιας απόστασης τοποθετούνται δύο ίδιες μονάδες (βλέπε και ΤΜΘ 02915) στα άκτρα της απόστασης. Η πρώτη μονάδα εκπέμπει μικροκύματα, η δεύτερη τα δέχεται, τα ενισχύει και τα επανεκπέμπει. Την επιστρεφόμενη ακτινοβολία δέχεται η πρώτη μονάδα που, καταγράφοντας το χρόνο που παρήλθε από την αρχική εκπομπή, υπολογίζει την απόσταση.
 • Τίτλος
  Όργανο Μέτρησης Αποστάσεων Με Μικροκύματα
 • Τύπος
  Τοπογραφικά Όργανα
 • Θέμα
  Τοπογραφία
 • Περιγραφή
  Για τη μέτρηση μιας απόστασης τοποθετούνται δύο ίδιες μονάδες (βλέπε και ΤΜΘ 02915) στα άκτρα της απόστασης. Η πρώτη μονάδα εκπέμπει μικροκύματα, η δεύτερη τα δέχεται, τα ενισχύει και τα επανεκπέμπει. Την επιστρεφόμενη ακτινοβολία δέχεται η πρώτη μονάδα που, καταγράφοντας το χρόνο που παρήλθε από την αρχική εκπομπή, υπολογίζει την απόσταση.
 • Δημιουργός
  Tellurometer
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.36 m, Πλάτος:0.19 m, Ύψος:0.40 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία