Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Χωροβάτης

Χωροβάτης
Ο χωροβάτης είναι τοπογραφικό όργανο που χρησιμοποιείται για χωροσταθμήσεις, δηλαδή μετρήσεις του ύψους διαφόρων σημείων της γήινης επιφάνειας. Με άλλα λόγια, μπορεί να καθοριστεί το ύψος ενός σημείου ή η υψομετρική διαφορά ανάμεσα σε δύο σημεία, να χαραχθούν οι ισοϋψείς γραμμές μιας εδαφικής περιοχής, να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη χάραξη δρόμων ή για την πραγματοποίηση χωματουργικών έργων και να καθοριστεί το επίπεδο ή η κλίση της επιφάνειας μιας οικοδομικής κατασκευής.
Ο χωροβάτης παρέχει την οριζόντια γραμμή σκόπευσης χάρη στην οποία υπολογίζονται οι υψομετρικές διαφορές. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα τηλεσκόπιο με σταυρόνημα ή στόχαστρο, προσαρμοσμένο σε κατάλληλη βάση στήριξης έτσι ώστε να μπορεί να προσανατολίζεται σε οποιαδήποτε οριζόντια διεύθυνση.
Η υψομετρική διαφορά δύο σημείων μετριέτραι με την παρακάτω διαδικασία. Στο ένα σημείο τοποθετείται η σταδία με τη βαθμονομημένη κλίμακα, ενώ στο άλλο τοποθετείται ο χωροβάτης που πρέπει να είναι εντελώς οριζόντιος. Ο χωροβάτης σκοπεύει τη σταδία. Από την ένδειξη της σταδίας που διαβάζεται στο κέντρο του χωροβάτη και το ύψος του χωροβάτη από το έδαφος, υπολογίζεται η διαφορά ύψους των δύο σημείων (χωροβάτη - σταδίας). Αν είναι γνωστό το υψόμετρα του ενός σημείου, υπολογίζεται το υψόμετρο του άλλου.  
 • Τίτλος
  Χωροβάτης
 • Τύπος
  Τοπογραφικά Όργανα
 • Θέμα
  Τοπογραφία
 • Περιγραφή
  Ο χωροβάτης είναι τοπογραφικό όργανο που χρησιμοποιείται για χωροσταθμήσεις, δηλαδή μετρήσεις του ύψους διαφόρων σημείων της γήινης επιφάνειας. Με άλλα λόγια, μπορεί να καθοριστεί το ύψος ενός σημείου ή η υψομετρική διαφορά ανάμεσα σε δύο σημεία, να χαραχθούν οι ισοϋψείς γραμμές μιας εδαφικής περιοχής, να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη χάραξη δρόμων ή για την πραγματοποίηση χωματουργικών έργων και να καθοριστεί το επίπεδο ή η κλίση της επιφάνειας μιας οικοδομικής κατασκευής.
  Ο χωροβάτης παρέχει την οριζόντια γραμμή σκόπευσης χάρη στην οποία υπολογίζονται οι υψομετρικές διαφορές. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα τηλεσκόπιο με σταυρόνημα ή στόχαστρο, προσαρμοσμένο σε κατάλληλη βάση στήριξης έτσι ώστε να μπορεί να προσανατολίζεται σε οποιαδήποτε οριζόντια διεύθυνση.
  Η υψομετρική διαφορά δύο σημείων μετριέτραι με την παρακάτω διαδικασία. Στο ένα σημείο τοποθετείται η σταδία με τη βαθμονομημένη κλίμακα, ενώ στο άλλο τοποθετείται ο χωροβάτης που πρέπει να είναι εντελώς οριζόντιος. Ο χωροβάτης σκοπεύει τη σταδία. Από την ένδειξη της σταδίας που διαβάζεται στο κέντρο του χωροβάτη και το ύψος του χωροβάτη από το έδαφος, υπολογίζεται η διαφορά ύψους των δύο σημείων (χωροβάτη - σταδίας). Αν είναι γνωστό το υψόμετρα του ενός σημείου, υπολογίζεται το υψόμετρο του άλλου.  
 • Δημιουργός
  Kern
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.18 m, Πλάτος:0.11 m, Ύψος:0.11 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία