Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Φωτογραφική Μηχανή Minolta 16

Φωτογραφική Μηχανή Minolta 16