Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Φωτογραφική Μηχανή Zeiss Ikon Super B

Φωτογραφική Μηχανή Zeiss Ikon Super B