Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KONI OMEGA RAPID

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KONI OMEGA RAPID
Φακός Koni Omega Hexagon 90mm f:3.5