Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ THORNTON PICKARD IMPERIAL

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ THORNTON PICKARD IMPERIAL
Triple Extension Φακός Ross Anastigmat, 244mm f:1.8