Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Πρόπλασμα Επιγραφής Ελευσίνας

Πρόπλασμα Επιγραφής Ελευσίνας
Αντίγραφο ενεπίγραφης στήλης του 4ου αιώνα π.Χ. Το κείμενό της αναφέρεται σε μία παραγγελία για την κατασκευή μπρούτζινων συνδέσμων και περιέχει τεχνικές και χημικές προδιαγραφές για την κατασκευή τους. 
Η ενεπίγραφη στήλη της Ελευσίνας βρέθηκε το 1893 και μελετήθηκε το 1970 από τον Γ. Βαρουφάκη. Η επιγραφή ανάγεται χρονικά στο 330 π.Χ. και ως προς το περιεχόμενό της αναφέρεται σε μια παραγγελία για την κατασκευή των μπρούντζινων συνδέσμων, πόλων και εμπολίων, που θα έμπαιναν ανάμεσα στους σπονδύλους των κιόνων της Φιλώνειας Στοάς. Σύμφωνα με τον μελετητή το κείμενο της αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα ευρωπαϊκά πρότυπα με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, θα έπρεπε οι σύνδεσμοι να είναι μπρούντζινοι, από μπρούντζο που έχει παραχθεί στο Μάριον της Κύπρου και θα έπρεπε η σύσταση να είναι 11 μέρη χαλκού προς 1 μέρος κασσίτερο. Η επιγραφή της στήλης δίνει και άλλες πληροφορίες όπως οι ακριβείς διαστάσεις των κατά παραγγελία συνδέσμων.
 • Τίτλος
  Πρόπλασμα Επιγραφής Ελευσίνας
 • Τύπος
  Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
 • Θέμα
  ΑΕΤ
 • Περιγραφή
  Αντίγραφο ενεπίγραφης στήλης του 4ου αιώνα π.Χ. Το κείμενό της αναφέρεται σε μία παραγγελία για την κατασκευή μπρούτζινων συνδέσμων και περιέχει τεχνικές και χημικές προδιαγραφές για την κατασκευή τους. 
  Η ενεπίγραφη στήλη της Ελευσίνας βρέθηκε το 1893 και μελετήθηκε το 1970 από τον Γ. Βαρουφάκη. Η επιγραφή ανάγεται χρονικά στο 330 π.Χ. και ως προς το περιεχόμενό της αναφέρεται σε μια παραγγελία για την κατασκευή των μπρούντζινων συνδέσμων, πόλων και εμπολίων, που θα έμπαιναν ανάμεσα στους σπονδύλους των κιόνων της Φιλώνειας Στοάς. Σύμφωνα με τον μελετητή το κείμενο της αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα ευρωπαϊκά πρότυπα με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, θα έπρεπε οι σύνδεσμοι να είναι μπρούντζινοι, από μπρούντζο που έχει παραχθεί στο Μάριον της Κύπρου και θα έπρεπε η σύσταση να είναι 11 μέρη χαλκού προς 1 μέρος κασσίτερο. Η επιγραφή της στήλης δίνει και άλλες πληροφορίες όπως οι ακριβείς διαστάσεις των κατά παραγγελία συνδέσμων.
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.32 m, Πλάτος:0.55 m, Ύψος:0.08 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία