Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
Η μεταβολή της μαγνητικής ροής που διέρχεται από ένα αγώγιμο πλαίσιο (ή πηνίο) δημιουργεί στα άκρα του πλαισίου ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή -αν είναι ανοικτά- ή ηλεκτρικό ρεύμα -αν είναι κλειστά, σύμφωνα με το νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής του Faraday. Στη συγκεκριμένη γεννήτρια, τα πηνία που είναι τοποθετημένα στο κυκλικό δακτύλιο καθώς περιστρέφονται χειροκίνητα, εισέρχονται στο μαγνητικό πεδίο που δημιουργούν οι μαγνητικοί πόλοι (χρώματος μπλε και κόκκινου) και στην συνέχεια εξέρχονται από αυτό, ώστε να υπάρχει συνεχής μεταβολή της μαγνητικής ροής στο εσωτερικό τους.
 • Τίτλος
  ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
 • Τύπος
  Επιστημονικά Όργανα
 • Θέμα
  Φυσική
 • Περιγραφή
  Η μεταβολή της μαγνητικής ροής που διέρχεται από ένα αγώγιμο πλαίσιο (ή πηνίο) δημιουργεί στα άκρα του πλαισίου ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή -αν είναι ανοικτά- ή ηλεκτρικό ρεύμα -αν είναι κλειστά, σύμφωνα με το νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής του Faraday. Στη συγκεκριμένη γεννήτρια, τα πηνία που είναι τοποθετημένα στο κυκλικό δακτύλιο καθώς περιστρέφονται χειροκίνητα, εισέρχονται στο μαγνητικό πεδίο που δημιουργούν οι μαγνητικοί πόλοι (χρώματος μπλε και κόκκινου) και στην συνέχεια εξέρχονται από αυτό, ώστε να υπάρχει συνεχής μεταβολή της μαγνητικής ροής στο εσωτερικό τους.
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.40 m, Πλάτος:0.30 m, Ύψος:0.36 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία