Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ημισφαίρια Του Μαγδεμβούργου

Ημισφαίρια Του Μαγδεμβούργου
Διδακτικό όργανο με το οποίο αποδεικνύεται η ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης. Μετά την απομάκρυνση του αέρα στο εσωτερικό των ημισφαιρίων με τη βοήθεια αντλίας, τα ημισφαίρια είναι αδύνατο να ξεχωρίσουν μεταξύ τους, λόγω της πίεσης που ασκείται σε αυτά από τον εξωτερικό ατμοσφαιρικό αέρα. Χρησιμοποιήθηκε από το Α.Π.Θ. σε επιδείξεις πειραμάτων.
Με αυτή την πειραματική διάταξη (η οποία περιελάμβανε και αντλία για τη δημιουργία κενού στο εσωτερικό των ημισφαιρίων) ο Όττο φον Γκουέρικε (Otto von Guericke) στα μέσα του 17ου αιώνα στο Μαγδεμβούργο (Magdeburg) της Γερμανίας σε δημόσια επίδειξη παρουσίασε τη δημιουργία κενού και την ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης. Στην επίδειξη του Γκουέρικε τα ημισφαίρια παρέμειναν ενωμένα ακόμη και μετά την προσπάθεια 8 αλόγων από κάθε πλευρά για να τα ξεχωρίσουν, ενώ αποκολλήθηκαν αμέσως, όταν το μεταξύ τους κενό γέμισε με αέρα. Το όνομα του Γκουέρικε συνδέεται με την κατασκευή της πρώτης αντλίας κενού που χρησιμοποιήθηκε ως εργαστηριακό και ερευνητικό όργανο. Η πρωτότυπη διάταξη των ημισφαιρίων και της αντλίας αυτής εκτίθεται σήμερα στο Deutsches Museum του Μονάχου.
 • Τίτλος
  Ημισφαίρια Του Μαγδεμβούργου
 • Τύπος
  Επιστημονικά Όργανα
 • Θέμα
  Φυσική
 • Περιγραφή
  Διδακτικό όργανο με το οποίο αποδεικνύεται η ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης. Μετά την απομάκρυνση του αέρα στο εσωτερικό των ημισφαιρίων με τη βοήθεια αντλίας, τα ημισφαίρια είναι αδύνατο να ξεχωρίσουν μεταξύ τους, λόγω της πίεσης που ασκείται σε αυτά από τον εξωτερικό ατμοσφαιρικό αέρα. Χρησιμοποιήθηκε από το Α.Π.Θ. σε επιδείξεις πειραμάτων.
  Με αυτή την πειραματική διάταξη (η οποία περιελάμβανε και αντλία για τη δημιουργία κενού στο εσωτερικό των ημισφαιρίων) ο Όττο φον Γκουέρικε (Otto von Guericke) στα μέσα του 17ου αιώνα στο Μαγδεμβούργο (Magdeburg) της Γερμανίας σε δημόσια επίδειξη παρουσίασε τη δημιουργία κενού και την ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης. Στην επίδειξη του Γκουέρικε τα ημισφαίρια παρέμειναν ενωμένα ακόμη και μετά την προσπάθεια 8 αλόγων από κάθε πλευρά για να τα ξεχωρίσουν, ενώ αποκολλήθηκαν αμέσως, όταν το μεταξύ τους κενό γέμισε με αέρα. Το όνομα του Γκουέρικε συνδέεται με την κατασκευή της πρώτης αντλίας κενού που χρησιμοποιήθηκε ως εργαστηριακό και ερευνητικό όργανο. Η πρωτότυπη διάταξη των ημισφαιρίων και της αντλίας αυτής εκτίθεται σήμερα στο Deutsches Museum του Μονάχου.
 • Δημιουργός
  Max Kohl Ag
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.20 m, Πλάτος:0.12 m, Ύψος:0.26 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία