Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Πολύγραφος Gestetner

Πολύγραφος Gestetner
  • Τίτλος
    Πολύγραφος Gestetner
  • Τύπος
    Συσκευές Τυπογραφίας
  • Θέμα
    Έντυπο
  • Περιγραφή
  • Δημιουργός
    Gestetner
  • Πηγή
  • Εκδότης
    Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
  • Ημερομηνία
  • Συνεισφέρων
  • Δικαιώματα
    http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
  • Σχέση
  • Μορφή
    Μήκος:0.36 m, Πλάτος:0.44 m, Ύψος:0.44 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
  • Γλώσσα
    gre
  • Αναγνωριστικό
  • Εναλλακτικά σχήματα
  • Ψηφιακά Αρχεία