Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Διμεταλλικό Θερμόμετρο

Διμεταλλικό Θερμόμετρο
Δύο μεταλλικά ελάσματα με διαφορετικό συντελεστή διαστολής ενώνονται σε όλο το μήκος τους. Ο διαφορετικός συντελεστής διαστολής αναγκάζει το σύστημα να καμπυλωθεί καθώς το εξωτερικό μέταλλο διαστέλλεται εντονότερα από το εσωτερικό. Από τη συνολική παραμόρφωση υπολογίζεται η θερμοκρασία. 
 • Τίτλος
  Διμεταλλικό Θερμόμετρο
 • Τύπος
  Όργανα Μετεωρολογίας
 • Θέμα
  Μετεωρολογία
 • Περιγραφή
  Δύο μεταλλικά ελάσματα με διαφορετικό συντελεστή διαστολής ενώνονται σε όλο το μήκος τους. Ο διαφορετικός συντελεστής διαστολής αναγκάζει το σύστημα να καμπυλωθεί καθώς το εξωτερικό μέταλλο διαστέλλεται εντονότερα από το εσωτερικό. Από τη συνολική παραμόρφωση υπολογίζεται η θερμοκρασία. 
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.15 m, Πλάτος:0.04 m, Ύψος:0.23 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία