Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Πηδάλιο Κλίσης Αεροσκάφους

Πηδάλιο Κλίσης Αεροσκάφους
Από αεριωθούμενο πολεμικό αεροσκάφος Τ-33.
Τα πηδάλια του αεροσκάφους μεταβάλουν τη διατομή των πτερύγων και κατά συνέπεια την άνωση που ασκείται στο αεροσκάφος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου της κίνησής του.
Ο χειρισμός του αεροσκάφους γίνεται με συνδυασμό τριών βασικών κινήσεων: την περιστροφή (κίνηση περί το διαμήκη άξονα), την ανατροπή (κίνηση περί του εγκαρσίου άξονα) και την εκτροπή (κίνηση περί του κατακόρυφου άξονα). Οι τρεις αυτές κινήσεις προκαλούνται από τα πηδάλια κλίσης, ανόδου - καθόδου και διεύθυνσης αντίστοιχα. ΠΗΔΑΛΙΑ ΚΛΙΣΗΣ Τα πηδάλια κλίσης τοποθετούνται στις δύο πτέρυγες του αεροσκάφους και συγκεκριμένα στο πίσω μέρος τους (χείλος εκφυγής) προς το ακροπτερύγιο. Ο χειρισμός τους γίνεται με τη στρέψη του χειριστηρίου. Για να επιτευχθεί η περιστροφή πρέπει το ένα πηδάλιο να είναι ανεβασμένο και το άλλο κατεβασμένο. Με αυτό τον τρόπο προκαλείται διαφορά άνωσης, κάνοντας το αεροσκάφος να ¨γέρνει¨ (περιστροφή) προς την πλευρά του ανεβασμένου πηδαλίου.
 • Τίτλος
  Πηδάλιο Κλίσης Αεροσκάφους
 • Τύπος
  Αντικείμενα Εναέριων Μεταφορών
 • Θέμα
  Σκάφη
 • Περιγραφή
  Από αεριωθούμενο πολεμικό αεροσκάφος Τ-33.
  Τα πηδάλια του αεροσκάφους μεταβάλουν τη διατομή των πτερύγων και κατά συνέπεια την άνωση που ασκείται στο αεροσκάφος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου της κίνησής του.
  Ο χειρισμός του αεροσκάφους γίνεται με συνδυασμό τριών βασικών κινήσεων: την περιστροφή (κίνηση περί το διαμήκη άξονα), την ανατροπή (κίνηση περί του εγκαρσίου άξονα) και την εκτροπή (κίνηση περί του κατακόρυφου άξονα). Οι τρεις αυτές κινήσεις προκαλούνται από τα πηδάλια κλίσης, ανόδου - καθόδου και διεύθυνσης αντίστοιχα. ΠΗΔΑΛΙΑ ΚΛΙΣΗΣ Τα πηδάλια κλίσης τοποθετούνται στις δύο πτέρυγες του αεροσκάφους και συγκεκριμένα στο πίσω μέρος τους (χείλος εκφυγής) προς το ακροπτερύγιο. Ο χειρισμός τους γίνεται με τη στρέψη του χειριστηρίου. Για να επιτευχθεί η περιστροφή πρέπει το ένα πηδάλιο να είναι ανεβασμένο και το άλλο κατεβασμένο. Με αυτό τον τρόπο προκαλείται διαφορά άνωσης, κάνοντας το αεροσκάφος να ¨γέρνει¨ (περιστροφή) προς την πλευρά του ανεβασμένου πηδαλίου.
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:2.28 m, Πλάτος:0.62 m, Ύψος:0.01 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία