Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ραδιογωνιόμετρο Με Ανιχνευτή Κινητού Πλαισίου

Ραδιογωνιόμετρο Με Ανιχνευτή Κινητού Πλαισίου
Όργανο ραδιοπλοήγησης που βοηθά στον προσανατολισμό του πλοίου με τη βοήθεια ραδιοκυμάτων που εκπέμπονται από επίγειους σταθμούς (ραδιοφάροι). Φέρει ανιχνευτή (κεραία) κινητού πλαισίου που περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα για την επίτευξη συντονισμού.
Συνήθως αναφέρεται με τα αρχικά RDF από τις λέξεις Radio Direction Finding. Για την εύρεση της θέσης του σκάφους είναι απαραίτητοι οι ραδιοφάροι που βρισκόταν σε γνωστές θέσεις και εξέπεμπαν ηλεκτρομαγνητικά σήματα συγκεκριμένης συχνότητας. Ο χειριστής της συσκευής, αρχικά συντονίζει τον δέκτη στη συχνότητα εκπομπής του συγκεκριμένου ραδιοφάρου. Στη συνέχεια περιστρέφει την κυκλική κεραία και σημειώνει την κατεύθυνση στην οποία το σήμα εξασθενεί πλήρως. Το αναμενόμενο θα ήταν η αναζήτηση της διεύθυνσης στην οποία το σήμα γίνεται μέγιστο, αλλά στην πράξη είναι δύσκολος ο προσδιορισμός του μεγίστου. Από τη διεύθυνση αυτή βρίσκεται η διεύθυνση του ραδιοφάρου και σημειώνεται στο χάρτη. Για τον προσδιορισμό της θέσης του πλοίου απαιτείται και ένας δεύτερος ραδιοφάρος. Η τομή των δύο ευθειών δίνει τη θέση του πλοίου.
 
 • Τίτλος
  Ραδιογωνιόμετρο Με Ανιχνευτή Κινητού Πλαισίου
 • Τύπος
  Αντικείμενα Ναυσιπλοΐας
 • Θέμα
  Ναυσιπλοΐα
 • Περιγραφή
  Όργανο ραδιοπλοήγησης που βοηθά στον προσανατολισμό του πλοίου με τη βοήθεια ραδιοκυμάτων που εκπέμπονται από επίγειους σταθμούς (ραδιοφάροι). Φέρει ανιχνευτή (κεραία) κινητού πλαισίου που περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα για την επίτευξη συντονισμού.
  Συνήθως αναφέρεται με τα αρχικά RDF από τις λέξεις Radio Direction Finding. Για την εύρεση της θέσης του σκάφους είναι απαραίτητοι οι ραδιοφάροι που βρισκόταν σε γνωστές θέσεις και εξέπεμπαν ηλεκτρομαγνητικά σήματα συγκεκριμένης συχνότητας. Ο χειριστής της συσκευής, αρχικά συντονίζει τον δέκτη στη συχνότητα εκπομπής του συγκεκριμένου ραδιοφάρου. Στη συνέχεια περιστρέφει την κυκλική κεραία και σημειώνει την κατεύθυνση στην οποία το σήμα εξασθενεί πλήρως. Το αναμενόμενο θα ήταν η αναζήτηση της διεύθυνσης στην οποία το σήμα γίνεται μέγιστο, αλλά στην πράξη είναι δύσκολος ο προσδιορισμός του μεγίστου. Από τη διεύθυνση αυτή βρίσκεται η διεύθυνση του ραδιοφάρου και σημειώνεται στο χάρτη. Για τον προσδιορισμό της θέσης του πλοίου απαιτείται και ένας δεύτερος ραδιοφάρος. Η τομή των δύο ευθειών δίνει τη θέση του πλοίου.
   
 • Δημιουργός
  Radiomarine Corporation Of America
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.55 m, Πλάτος:0.47 m, Ύψος:2.80 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία