Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Βυθόμετρο Submarine Signal, Οθόνη ένδειξης βάθους

Βυθόμετρο Submarine Signal, Οθόνη ένδειξης βάθους

ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ Ηλεκτρονικό όργανο που χρησιμεύει για τη μέτρηση του βάθους του νερού στις θάλασσες, τις λίμνες και τους ποταμούς.
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ (Sonar) Ένας βραχύς παλμός υπερήχου εκπέμπεται από τον πομπό του βυθομέτρου. Ο παλμός αυτός ανακλάται από τον πυθμένα της θάλασσας, λαμβάνεται από δέκτη που βρίσκεται στην τρόπιδα του πλοίου και καταγράφεται ο χρόνος που μεσολάβησε. Το βάθος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την γνωστή ταχύτητα του ήχου στο νερό (1.500m/sec) με το ήμισυ του χρόνου, που μεσολάβησε από την εκπομπή μέχρι τη λήψη του παλμού.
Οι ενδείξεις βάθους μετριούνται -στο συγκεκριμένο όργανο- σε οργιές ή fathoms (1 οργιά = 1,8 μέτρα) , για αυτό το όργανο ονομάζεται fathometer. Η τιμή του βάθους δίνεται από μία λάμπα νέον που κινείται με σταθερή ταχύτητα σε μια κυκλική κλίμακα.
 
 • Τίτλος
  Βυθόμετρο Submarine Signal, Οθόνη ένδειξης βάθους
 • Τύπος
  Αντικείμενα Ναυσιπλοΐας
 • Θέμα
  Ναυσιπλοΐα
 • Περιγραφή

  ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ Ηλεκτρονικό όργανο που χρησιμεύει για τη μέτρηση του βάθους του νερού στις θάλασσες, τις λίμνες και τους ποταμούς.
  ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ (Sonar) Ένας βραχύς παλμός υπερήχου εκπέμπεται από τον πομπό του βυθομέτρου. Ο παλμός αυτός ανακλάται από τον πυθμένα της θάλασσας, λαμβάνεται από δέκτη που βρίσκεται στην τρόπιδα του πλοίου και καταγράφεται ο χρόνος που μεσολάβησε. Το βάθος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την γνωστή ταχύτητα του ήχου στο νερό (1.500m/sec) με το ήμισυ του χρόνου, που μεσολάβησε από την εκπομπή μέχρι τη λήψη του παλμού.
  Οι ενδείξεις βάθους μετριούνται -στο συγκεκριμένο όργανο- σε οργιές ή fathoms (1 οργιά = 1,8 μέτρα) , για αυτό το όργανο ονομάζεται fathometer. Η τιμή του βάθους δίνεται από μία λάμπα νέον που κινείται με σταθερή ταχύτητα σε μια κυκλική κλίμακα.
   
 • Δημιουργός
  Submarine Signal Co
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.36 m, Πλάτος:0.17 m, Ύψος:0.39 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία