Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ζυγός με Άνισους Βραχίονες - Καντάρι

Ζυγός με Άνισους Βραχίονες - Καντάρι
Ο δίσκος για τη ζύγιση του σώματος, είναι τοποθετημένος σε συγκεκριμένη θέση στον βραχίονα του ζυγού ώστε να είναι σταθερή η απόσταση του από το σημείο εξάρτησης. Στην προέκταση του ίδιου βραχίονα μετακινείται το αντίβαρο, μέχρι να ισορροπήσει η ζυγαριά. Τότε η ροπή του σώματος είναι ίση με τη ροπή του αντίβαρου. Η ροπή είναι η αιτία περιστροφής των σωμάτων και εξαρτάται από τη δύναμη και την απόσταση. Στον συγκεκριμένο τύπο ζυγαριάς λαμβάνεται υπόψη και η δύναμη (το βάρος του αντίβαρου) και η απόσταση του από τον άξονα περιστροφής (το σημείο εξάρτησης της ζυγαριάς)
 • Τίτλος
  Ζυγός με Άνισους Βραχίονες - Καντάρι
 • Τύπος
  Λαογραφικά Αντικείμενα
 • Θέμα
  Εργαλεία/Μηχανές
 • Περιγραφή
  Ο δίσκος για τη ζύγιση του σώματος, είναι τοποθετημένος σε συγκεκριμένη θέση στον βραχίονα του ζυγού ώστε να είναι σταθερή η απόσταση του από το σημείο εξάρτησης. Στην προέκταση του ίδιου βραχίονα μετακινείται το αντίβαρο, μέχρι να ισορροπήσει η ζυγαριά. Τότε η ροπή του σώματος είναι ίση με τη ροπή του αντίβαρου. Η ροπή είναι η αιτία περιστροφής των σωμάτων και εξαρτάται από τη δύναμη και την απόσταση. Στον συγκεκριμένο τύπο ζυγαριάς λαμβάνεται υπόψη και η δύναμη (το βάρος του αντίβαρου) και η απόσταση του από τον άξονα περιστροφής (το σημείο εξάρτησης της ζυγαριάς)
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.23 m, Πλάτος:0.00 m, Ύψος:0.00 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία