Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ζυγός

Ζυγός

Ο ζυγός ισορροπίας αποτελείται από ένα βραχίονα που εξαρτάται με άρθρωση από σταθερό σημείο που περνά από το μέσο του. Στα δύο άκρα του βραχίονα -σε ακριβώς ίσες αποστάσεις, εξαρτώνται με νήματα δίσκοι ίδιου βάρους. Λόγω της συμμετρίας ο βραχίονας είναι οριζόντιος καθώς η συνισταμένη των δυνάμεων και των ροπών είναι μηδέν. Αν όμως σε κάθε δίσκο τοποθετηθεί σώμα διαφορετικής μάζας m, άρα και διαφορετικού βάρους B (B=m* g όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας), η συνολική ροπή δεν είναι μηδέν οπότε ο βραχίονας στρέφεται και δεν είναι οριζόντιος.  Η ροπή είναι η αιτία περιστροφής των σωμάτων και ισούται με τη δύναμη επί την απόσταση από τον άξονα περιστροφής.
Ο πιο παλιός ζυγός ισορροπίας βρέθηκε στον Ινδό ποταμό και χρονολογείται στο 2.400 π. Χ. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τον ζυγό ισορροπίας από το 1878 π. Χ.
 • Τίτλος
  Ζυγός
 • Τύπος
  Λαογραφικά Αντικείμενα
 • Θέμα
  Εργαλεία/Μηχανές
 • Περιγραφή

  Ο ζυγός ισορροπίας αποτελείται από ένα βραχίονα που εξαρτάται με άρθρωση από σταθερό σημείο που περνά από το μέσο του. Στα δύο άκρα του βραχίονα -σε ακριβώς ίσες αποστάσεις, εξαρτώνται με νήματα δίσκοι ίδιου βάρους. Λόγω της συμμετρίας ο βραχίονας είναι οριζόντιος καθώς η συνισταμένη των δυνάμεων και των ροπών είναι μηδέν. Αν όμως σε κάθε δίσκο τοποθετηθεί σώμα διαφορετικής μάζας m, άρα και διαφορετικού βάρους B (B=m* g όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας), η συνολική ροπή δεν είναι μηδέν οπότε ο βραχίονας στρέφεται και δεν είναι οριζόντιος.  Η ροπή είναι η αιτία περιστροφής των σωμάτων και ισούται με τη δύναμη επί την απόσταση από τον άξονα περιστροφής.
  Ο πιο παλιός ζυγός ισορροπίας βρέθηκε στον Ινδό ποταμό και χρονολογείται στο 2.400 π. Χ. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τον ζυγό ισορροπίας από το 1878 π. Χ.
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.39 m, Πλάτος:0.21 m, Ύψος:0.40 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία