Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Διόπτρα Ήρωνος

Διόπτρα Ήρωνος
Η Διόπτρα ήταν ένα παρατηρητικό και μετρητικό όργανο της αρχαιότητας. Το όργανο αυτό παρουσιάζει ο Ήρων στην πραγματεία του Περί Διόπτρας. Πρόκειται για ένα φορητό εργαλείο που επιτρέπει γεωδαιτικές μετρήσεις στην επιφάνεια της γης. Αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο όργανα, ένα θεοδόλιχο και ένα όργανο που δείχνει το επίπεδο της θάλασσας, που στηρίζονται σε ένα στέλεχος, παγεύς. Διαθέτει δείκτη με σκόπευτρο και μια βαθμονομημένη επιφάνεια πάνω στην οποία ο δείκτης κινείται. Μετρά αζιμούθια, ύψη, μήκη καθώς και γωνιακές αποστάσεις.  Ένα όργανο με το ίδιο όνομα συνδέεται με τον Ευκλείδη, στον 4ο αι. π.Χ. αλλά οι δυνατότητές του ήταν πιθανότατα περιορισμένες. Βελτιώσεις στο όργανο αυτό αναφέρονται από τον Ίππαρχο, αλλά αφορούσαν κυρίως την αστρονομική χρήση του οργάνου. Αυτός που ανέπτυξε τις δυνατότητες της διόπτρας ήταν ο Ήρωνας, ο οποίος και θεμελίωσε τη επιστήμη της γεωδαισίας. 
 • Τίτλος
  Διόπτρα Ήρωνος
 • Τύπος
  Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
 • Θέμα
  ΑΕΤ
 • Περιγραφή
  Η Διόπτρα ήταν ένα παρατηρητικό και μετρητικό όργανο της αρχαιότητας. Το όργανο αυτό παρουσιάζει ο Ήρων στην πραγματεία του Περί Διόπτρας. Πρόκειται για ένα φορητό εργαλείο που επιτρέπει γεωδαιτικές μετρήσεις στην επιφάνεια της γης. Αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο όργανα, ένα θεοδόλιχο και ένα όργανο που δείχνει το επίπεδο της θάλασσας, που στηρίζονται σε ένα στέλεχος, παγεύς. Διαθέτει δείκτη με σκόπευτρο και μια βαθμονομημένη επιφάνεια πάνω στην οποία ο δείκτης κινείται. Μετρά αζιμούθια, ύψη, μήκη καθώς και γωνιακές αποστάσεις.  Ένα όργανο με το ίδιο όνομα συνδέεται με τον Ευκλείδη, στον 4ο αι. π.Χ. αλλά οι δυνατότητές του ήταν πιθανότατα περιορισμένες. Βελτιώσεις στο όργανο αυτό αναφέρονται από τον Ίππαρχο, αλλά αφορούσαν κυρίως την αστρονομική χρήση του οργάνου. Αυτός που ανέπτυξε τις δυνατότητες της διόπτρας ήταν ο Ήρωνας, ο οποίος και θεμελίωσε τη επιστήμη της γεωδαισίας. 
 • Δημιουργός
  Σαββαϊδης Παρασκευάς-Τσότσος Γεώργιος-Παγκαλίδης Αθανάσιος
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
  1997-01-01
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.62 m, Πλάτος:0.57 m, Ύψος:1.70 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία