Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Θήκη για Στοιχειοθεσία μιας Αράδας

Θήκη για Στοιχειοθεσία μιας Αράδας
Θήκη για το σχηματισμό μίας γραμμής, αράδας, κειμένου. Μία αράδα, σχηματίζεται με την τοποθέτηση -κατά αντίστροφη σειρά- των κατάλληλων τυπογραφικών στοιχείων. Στη συνέχεια τοποθετείται στο τυπογραφικό πλαίσιο με τις άλλες "αράδες" δηλαδή γραμμές, για το σχηματισμό της στήλης του κειμένου. Η Λινοτυπική μηχανή αντικατέστησε τη στοιχειοθεσία με το χέρι, καθώς ο χειριστής πληκτρολογεί το κείμενο και η αράδα σχηματίζεται και χυτεύεται από τη μηχανή.
 • Τίτλος
  Θήκη για Στοιχειοθεσία μιας Αράδας
 • Τύπος
  Συσκευές Τυπογραφίας
 • Θέμα
  Έντυπο
 • Περιγραφή
  Θήκη για το σχηματισμό μίας γραμμής, αράδας, κειμένου. Μία αράδα, σχηματίζεται με την τοποθέτηση -κατά αντίστροφη σειρά- των κατάλληλων τυπογραφικών στοιχείων. Στη συνέχεια τοποθετείται στο τυπογραφικό πλαίσιο με τις άλλες "αράδες" δηλαδή γραμμές, για το σχηματισμό της στήλης του κειμένου. Η Λινοτυπική μηχανή αντικατέστησε τη στοιχειοθεσία με το χέρι, καθώς ο χειριστής πληκτρολογεί το κείμενο και η αράδα σχηματίζεται και χυτεύεται από τη μηχανή.
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.25 m, Πλάτος:0.04 m, Ύψος:0.02 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία