Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λιθογραφική Πλάκα

Λιθογραφική Πλάκα
Η αρχή της λιθογραφίας:
Σε μία επίπεδη πλάκα ασβεστόλιθου, σχεδιάζεται η εικόνα που πρόκειται να τυπωθεί, χρησιμοποιώντας κάποια λιπαρή ουσία όπως λάδι, λίπος ή κερί. Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της εικόνας, ειδικά οξέα απλώνονται στην πλάκα. Η περιοχή που είναι καλυμμένη με τη λιπαρή ουσία, η επιθυμητή εικόνα, δεν επηρεάζεται από τα οξέα (λόγω της λιπαρής επένδυσης). Η υπόλοιπη όμως επιφάνεια της πλάκας θα αλλοιωθεί. Στη συνέχεια διοχετεύεται νερό στην πλάκα. Οι περιοχές με τη λιπαρή επίστρωση απωθούν το νερό ενώ ο πορώδης ασβεστόλιθος το κατακρατά. Τέλος στην πλάκα απλώνεται ειδικό μελάνι με βάση το λάδι. Και πάλι θα απωθείται από την υγρή ασβεστολιθική περιοχή ενώ θα συγκεντρωθεί στην περιοχή με τη λιπαρή επίστρωση, δηλαδή στην επιθυμητή εικόνα. Αν τοποθετηθεί χαρτί στην πλάκα, θα αποτυπωθεί η επιθυμητή εικόνα.   
 • Τίτλος
  Λιθογραφική Πλάκα
 • Τύπος
  Λιθογραφία
 • Θέμα
  Έντυπο
 • Περιγραφή
  Η αρχή της λιθογραφίας:
  Σε μία επίπεδη πλάκα ασβεστόλιθου, σχεδιάζεται η εικόνα που πρόκειται να τυπωθεί, χρησιμοποιώντας κάποια λιπαρή ουσία όπως λάδι, λίπος ή κερί. Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της εικόνας, ειδικά οξέα απλώνονται στην πλάκα. Η περιοχή που είναι καλυμμένη με τη λιπαρή ουσία, η επιθυμητή εικόνα, δεν επηρεάζεται από τα οξέα (λόγω της λιπαρής επένδυσης). Η υπόλοιπη όμως επιφάνεια της πλάκας θα αλλοιωθεί. Στη συνέχεια διοχετεύεται νερό στην πλάκα. Οι περιοχές με τη λιπαρή επίστρωση απωθούν το νερό ενώ ο πορώδης ασβεστόλιθος το κατακρατά. Τέλος στην πλάκα απλώνεται ειδικό μελάνι με βάση το λάδι. Και πάλι θα απωθείται από την υγρή ασβεστολιθική περιοχή ενώ θα συγκεντρωθεί στην περιοχή με τη λιπαρή επίστρωση, δηλαδή στην επιθυμητή εικόνα. Αν τοποθετηθεί χαρτί στην πλάκα, θα αποτυπωθεί η επιθυμητή εικόνα.   
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.56 m, Πλάτος:0.39 m, Ύψος:0.00 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία