Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Στοιχειοθετημένο κείμενο

Στοιχειοθετημένο κείμενο
ια την εκτύπωση ενός κειμένου επιλέγεται το κατάλληλο πλαίσιο, ανάλογα με το μέγεθος της στήλης. Ο στοιχειοθέτης επιλέγει τα κατάλληλα γράμματα για τον σχηματισμό των λέξεων με την ανάποδη, κατοπτρική, σειρά και τα τοποθετεί στο πλαίσιο. Φροντίζει για την τοποθέτηση των κενών ανάμεσα στις λέξεις και τη μορφοποίηση του κειμένου. Χρησιμοποιεί κενά στοιχεία για να στοιχήσει το κείμενο και με ειδικά εργαλεία, σφίγγει το πλαίσιο ώστε τα μεμονομένα τυπογραφικά στοιχεία να μην μπορούν να μετακινηθούν. Το πλαίσιο μπορεί να οδηγηθεί στο πιεστήριο και να τυπωθεί ή να συμπληρώσει ένα τμήμα μιας σελίδας εφημερίδας
 • Τίτλος
  Στοιχειοθετημένο κείμενο
 • Τύπος
  Συσκευές Τυπογραφίας
 • Θέμα
  Έντυπο
 • Περιγραφή
  ια την εκτύπωση ενός κειμένου επιλέγεται το κατάλληλο πλαίσιο, ανάλογα με το μέγεθος της στήλης. Ο στοιχειοθέτης επιλέγει τα κατάλληλα γράμματα για τον σχηματισμό των λέξεων με την ανάποδη, κατοπτρική, σειρά και τα τοποθετεί στο πλαίσιο. Φροντίζει για την τοποθέτηση των κενών ανάμεσα στις λέξεις και τη μορφοποίηση του κειμένου. Χρησιμοποιεί κενά στοιχεία για να στοιχήσει το κείμενο και με ειδικά εργαλεία, σφίγγει το πλαίσιο ώστε τα μεμονομένα τυπογραφικά στοιχεία να μην μπορούν να μετακινηθούν. Το πλαίσιο μπορεί να οδηγηθεί στο πιεστήριο και να τυπωθεί ή να συμπληρώσει ένα τμήμα μιας σελίδας εφημερίδας
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.28 m, Πλάτος:0.21 m, Ύψος:0.00 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία