Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Κονσόλα Χειρισμού - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Δεδομένων Η/Υ IBM 1620 Model II

Κονσόλα Χειρισμού - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Δεδομένων Η/Υ IBM 1620 Model II
Ο IBM 1620/ΙΙ εγκαταστάθηκε το 1964 στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση του διδακτικού / ερευνητικού προσωπικού και των φοιτητών. Ανήκει στη δεύτερη γενιά υπολογιστών. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των στοιχείων είναι η Fortran. Το σύστημα επίσης περιλαμβάνει : μονάδα ανάγνωσης χαρτοταινίας IBM 1621 (Τ.Μ.Θ. 00243), μονάδα ανάγνωσης καρτών IBM 1622 (Τ.Μ.Θ. 00248), μονάδα ταξινόμησης καρτών IBM 082 (Τ.Μ.Θ 00247), μονάδα μνήμης IBM 1625 (Τ.Μ.Θ. 00245), μονάδα σκληρού δίσκου IBM 1311 (Τ.Μ.Θ. 00241) και εκτυπωτή IBM 1443 (Τ.Μ.Θ. 00242).
Ο πρώτος Η/Υ που εγκαταστάθηκε στην Βόρεια Ελλάδα, ο δεύτερος σε όλη την Ελλάδα. Η εγκατάστασή του στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τελείωσε το 1964 και το Δεκέμβριο του ίδιου έτους άρχισε η λειτουργία του. Στην αρχή χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση του διδακτικού / ερευνητικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών της Σχολής. Γρήγορα όμως η χρήση του επεκτάθηκε και στο προσωπικό και τους φοιτητές της Πολυτεχνικής και άλλων Σχολών. Μέχρι το 1974 ο ΙΒΜ 1620/ΙΙ πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών, πανεπιστημιακών και μη, σε ερευνητική δουλειά, σε διπλωματικές εργασίες και σε πολλούς άλλους τομείς. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε για τις μηχανογραφικές ανάγκες του Παν/μιου. Επίσης πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε τρίτους, π.χ. Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Ερευνητές.
 • Τίτλος
  Κονσόλα Χειρισμού - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Δεδομένων Η/Υ IBM 1620 Model II
 • Τύπος
  Υπολογιστικές Μηχανές / Αριθμομηχανές
 • Θέμα
  Ηλεκτρονικοί
 • Περιγραφή
  Ο IBM 1620/ΙΙ εγκαταστάθηκε το 1964 στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση του διδακτικού / ερευνητικού προσωπικού και των φοιτητών. Ανήκει στη δεύτερη γενιά υπολογιστών. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των στοιχείων είναι η Fortran. Το σύστημα επίσης περιλαμβάνει : μονάδα ανάγνωσης χαρτοταινίας IBM 1621 (Τ.Μ.Θ. 00243), μονάδα ανάγνωσης καρτών IBM 1622 (Τ.Μ.Θ. 00248), μονάδα ταξινόμησης καρτών IBM 082 (Τ.Μ.Θ 00247), μονάδα μνήμης IBM 1625 (Τ.Μ.Θ. 00245), μονάδα σκληρού δίσκου IBM 1311 (Τ.Μ.Θ. 00241) και εκτυπωτή IBM 1443 (Τ.Μ.Θ. 00242).
  Ο πρώτος Η/Υ που εγκαταστάθηκε στην Βόρεια Ελλάδα, ο δεύτερος σε όλη την Ελλάδα. Η εγκατάστασή του στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τελείωσε το 1964 και το Δεκέμβριο του ίδιου έτους άρχισε η λειτουργία του. Στην αρχή χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση του διδακτικού / ερευνητικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών της Σχολής. Γρήγορα όμως η χρήση του επεκτάθηκε και στο προσωπικό και τους φοιτητές της Πολυτεχνικής και άλλων Σχολών. Μέχρι το 1974 ο ΙΒΜ 1620/ΙΙ πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών, πανεπιστημιακών και μη, σε ερευνητική δουλειά, σε διπλωματικές εργασίες και σε πολλούς άλλους τομείς. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε για τις μηχανογραφικές ανάγκες του Παν/μιου. Επίσης πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε τρίτους, π.χ. Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Ερευνητές.
 • Δημιουργός
  IBM (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION)
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
  1965-06-15
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:1.48 m, Πλάτος:1.13 m, Ύψος:1.42 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία