Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Μοντέλο Μνήμης Μαγνητικού Πυρήνα

Μοντέλο Μνήμης Μαγνητικού Πυρήνα
Είναι το είδος μνήμης τυχαίας προσπέλασης (Radom Access Memory RAM) που κυριάρχησε στους υπολογιστές από το 1955 ως το 1975. Η βασική του μονάδα για την καταγραφή και ανάγνωση της πληροφορίας είναι οι μικροσκοπικοί μαγνητικοί δακτύλιοι φερρίτη, οι πυρήνες. Από το εσωτερικό κάθε δακτυλίου διέρχεται ένα καλώδιο. Για την εγγραφή και ανάγνωση πληροφοριών στέλνεται ένας ηλεκτρικός παλμός στα  καλώδια που διέρχονται από τους κατάλληλους δακτυλίους. Ο ηλεκτρικός παλμός αναγκάζει τη δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη μαγνήτιση του δακτυλίου. Η δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη μαγνήτιση αντιστοιχεί στο μηδέν ή στο ένα του δυαδικού συστήματος. Έτσι, κάθε μαγνητισμένος δακτύλιος είναι ένα bit πληροφορίας.  Η διαδικασία ανάγνωσης των δακτυλίων έχει ως συνέπεια την επαναφορά τους στη θέση μηδέν, οπότε η πληροφορία διαγράφεται, πρόκειται για την "καταστροφική ανάγνωση" (destructive readout). Όταν οι δακτύλιοι δεν διαβάζονται ή δεν επαναγράφονται, διατηρούν την κατάσταση τους ακόμη και αν διακοπεί η τροφοδοσία. 
Το συγκεκριμένο μοντέλο περιέχει 8X8 δακτυλίους, δηλαδή 64 bit πληροφορίας.
 • Τίτλος
  Μοντέλο Μνήμης Μαγνητικού Πυρήνα
 • Τύπος
  Στοιχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Θέμα
  Ηλεκτρονικοί
 • Περιγραφή
  Είναι το είδος μνήμης τυχαίας προσπέλασης (Radom Access Memory RAM) που κυριάρχησε στους υπολογιστές από το 1955 ως το 1975. Η βασική του μονάδα για την καταγραφή και ανάγνωση της πληροφορίας είναι οι μικροσκοπικοί μαγνητικοί δακτύλιοι φερρίτη, οι πυρήνες. Από το εσωτερικό κάθε δακτυλίου διέρχεται ένα καλώδιο. Για την εγγραφή και ανάγνωση πληροφοριών στέλνεται ένας ηλεκτρικός παλμός στα  καλώδια που διέρχονται από τους κατάλληλους δακτυλίους. Ο ηλεκτρικός παλμός αναγκάζει τη δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη μαγνήτιση του δακτυλίου. Η δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη μαγνήτιση αντιστοιχεί στο μηδέν ή στο ένα του δυαδικού συστήματος. Έτσι, κάθε μαγνητισμένος δακτύλιος είναι ένα bit πληροφορίας.  Η διαδικασία ανάγνωσης των δακτυλίων έχει ως συνέπεια την επαναφορά τους στη θέση μηδέν, οπότε η πληροφορία διαγράφεται, πρόκειται για την "καταστροφική ανάγνωση" (destructive readout). Όταν οι δακτύλιοι δεν διαβάζονται ή δεν επαναγράφονται, διατηρούν την κατάσταση τους ακόμη και αν διακοπεί η τροφοδοσία. 
  Το συγκεκριμένο μοντέλο περιέχει 8X8 δακτυλίους, δηλαδή 64 bit πληροφορίας.
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.25 m, Πλάτος:0.25 m, Ύψος:0.03 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία