Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Φωτόμετρο

Φωτόμετρο
Η ρύθμιση του φωτός που θα πέσει στο φιλμ είναι καθοριστική για την ποιότητα της εικόνας: αν πέσει λιγότερο φως, η εικόνα δεν θα καταγραφεί ενώ αν πέσει περισσότερο θα καταστραφεί το φιλμ -η φωτοευαίσθητη επίστρωση του. Η ποσότητα του φωτός εξαρτάται και από την "ευαισθησία" του φιλμ που μετριέται με τα ASA (ή  ISO ή DIN). Ένα φιλμ 100 ASA απαιτεί περισσότερο φως από ένα των 400. Το φωτόμετρο μετρά το φως που φτάνει στο φιλμ και ανάλογα με την ευαισθησία του φιλμ, προτείνει συνδυασμούς ταχύτητας - διαφράγματος για την σωστή καταγραφή της εικόνας. Το διάφραγμα και η ταχύτητα καθορίζουν την ποσότητα φωτός που φτάνει στο φιλμ. Το διάφραγμα αναφέρεται ουσιαστικά στο άνοιγμα του διαφράγματος: όσο μεγαλύτερο το άνοιγμα, δηλαδή μικρότερη τιμή διαφράγματος, τόσο περισσότερο φως διέρχεται από το φακό. Η ταχύτητα αναφέρεται στο χρόνο που είναι ανοιχτός ο φωτοφράκτης που επιτρέπει το φως να φτάσει στο φιλμ. Η ταχύτητα είναι το αντίστροφο του χρόνου 1/t έκθεσης, έτσι ταχύτητα 30 σημαίνει 1/30 του δευτερολέπτου. Όσο μεγαλύτερη τιμή έχει τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος έκθεσης.
 • Τίτλος
  Φωτόμετρο
 • Τύπος
  Επιστημονικά Όργανα
 • Θέμα
  Φυσική
 • Περιγραφή
  Η ρύθμιση του φωτός που θα πέσει στο φιλμ είναι καθοριστική για την ποιότητα της εικόνας: αν πέσει λιγότερο φως, η εικόνα δεν θα καταγραφεί ενώ αν πέσει περισσότερο θα καταστραφεί το φιλμ -η φωτοευαίσθητη επίστρωση του. Η ποσότητα του φωτός εξαρτάται και από την "ευαισθησία" του φιλμ που μετριέται με τα ASA (ή  ISO ή DIN). Ένα φιλμ 100 ASA απαιτεί περισσότερο φως από ένα των 400. Το φωτόμετρο μετρά το φως που φτάνει στο φιλμ και ανάλογα με την ευαισθησία του φιλμ, προτείνει συνδυασμούς ταχύτητας - διαφράγματος για την σωστή καταγραφή της εικόνας. Το διάφραγμα και η ταχύτητα καθορίζουν την ποσότητα φωτός που φτάνει στο φιλμ. Το διάφραγμα αναφέρεται ουσιαστικά στο άνοιγμα του διαφράγματος: όσο μεγαλύτερο το άνοιγμα, δηλαδή μικρότερη τιμή διαφράγματος, τόσο περισσότερο φως διέρχεται από το φακό. Η ταχύτητα αναφέρεται στο χρόνο που είναι ανοιχτός ο φωτοφράκτης που επιτρέπει το φως να φτάσει στο φιλμ. Η ταχύτητα είναι το αντίστροφο του χρόνου 1/t έκθεσης, έτσι ταχύτητα 30 σημαίνει 1/30 του δευτερολέπτου. Όσο μεγαλύτερη τιμή έχει τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος έκθεσης.
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.13 m, Πλάτος:0.10 m, Ύψος:0.24 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία