Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ηλεκτροστατική Μηχανή Wimshurst

Ηλεκτροστατική Μηχανή Wimshurst
Μηχανή διαχωρισμού φορτίου. Αποτελείται από δύο γυάλινους δίσκους παράλληλους, που φέρουν τον ίδιο αριθμό μεταλλικών ελασμάτων. Οι δίσκοι στρέφονται γύρω από κοινό άξονα, με αντίθετη φορά και με την ίδια ταχύτητα. Με την περιστροφή των δίσκων οι δύο πόλοι της συσκευής φορτίζονται αντίθετα. Το φορτίο αποθηκεύεται σε δύο λουγδουνικές λαγήνους (φιάλες Leyden)  (Τ.Μ.Θ. 00085).
 • Τίτλος
  Ηλεκτροστατική Μηχανή Wimshurst
 • Τύπος
  Επιστημονικά Όργανα
 • Θέμα
  Φυσική
 • Περιγραφή
  Μηχανή διαχωρισμού φορτίου. Αποτελείται από δύο γυάλινους δίσκους παράλληλους, που φέρουν τον ίδιο αριθμό μεταλλικών ελασμάτων. Οι δίσκοι στρέφονται γύρω από κοινό άξονα, με αντίθετη φορά και με την ίδια ταχύτητα. Με την περιστροφή των δίσκων οι δύο πόλοι της συσκευής φορτίζονται αντίθετα. Το φορτίο αποθηκεύεται σε δύο λουγδουνικές λαγήνους (φιάλες Leyden)  (Τ.Μ.Θ. 00085).
 • Δημιουργός
  E. Leybold's Nachfolger
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.60 m, Πλάτος:0.55 m, Ύψος:0.65 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία