Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Δακτύλιος Delezenne

Δακτύλιος Delezenne
Εργαστηριακή συσκευή για την επίδειξη της θεωρίας της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής Faraday με τη βοήθεια του μαγνητικού πεδίου της Γης.
Σύμφωνα με τη θεωρία της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής του Faraday η μεταβολή της μαγνητικής ροής - δηλαδή του αριθμού των μαγνητικών γραμμών- που περνά από αγώγιμο πλαίσιο, επάγει ηλεκτρικό ρεύμα στο πλαίσιο. Ο κύκλος Delezenne είναι ένα πηνίο που μπορεί να περιστρέφεται με μανιβέλα και συνδέεται με ευαίσθητο γαλβανόμετρο. Περιστρέφοντας το πηνίο, μεταβάλλεται η μαγνητική ροή του μαγνητικού πεδίου της Γης που διέρχεται από το εσωτερικό του, οπότε το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα. Το ευαίσθητο γαλβανόμετρο ανιχνεύει το επαγωγικό ρεύμα. Αλλάζοντας τον προσανατολισμό του οργάνου αλλάζει η γωνία που σχηματίζει το μαγνητικό πεδίο της Γης με το επίπεδο του πηνίου, οπότε αλλάζει η μέγιστη μαγνητική ροή και το επαγώμενο ρεύμα. Στην κατεύθυνση που το επαγωγικό ρεύμα είναι μέγιστο, περνά η μέγιστη μαγνητική ροή, άρα ο άξονας περιστροφής είναι κάθετος στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Με άλλα λόγια ο άξονας περιστροφής -ο άξονας που ορίζουν τα σημεία στερέωσης του κύκλου στο πλαίσιο έχει την κατεύθυνση Ανατολής – Δύσης, ενώ η διεύθυνση Βορράς – Νότου είναι κάθετη στο επίπεδο του κυκλικού αγωγού.

Εργαστηριακό όργανο του ΑΠΘ.
 • Τίτλος
  Δακτύλιος Delezenne
 • Τύπος
  Επιστημονικά Όργανα
 • Θέμα
  Φυσική
 • Περιγραφή
  Εργαστηριακή συσκευή για την επίδειξη της θεωρίας της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής Faraday με τη βοήθεια του μαγνητικού πεδίου της Γης.
  Σύμφωνα με τη θεωρία της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής του Faraday η μεταβολή της μαγνητικής ροής - δηλαδή του αριθμού των μαγνητικών γραμμών- που περνά από αγώγιμο πλαίσιο, επάγει ηλεκτρικό ρεύμα στο πλαίσιο. Ο κύκλος Delezenne είναι ένα πηνίο που μπορεί να περιστρέφεται με μανιβέλα και συνδέεται με ευαίσθητο γαλβανόμετρο. Περιστρέφοντας το πηνίο, μεταβάλλεται η μαγνητική ροή του μαγνητικού πεδίου της Γης που διέρχεται από το εσωτερικό του, οπότε το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα. Το ευαίσθητο γαλβανόμετρο ανιχνεύει το επαγωγικό ρεύμα. Αλλάζοντας τον προσανατολισμό του οργάνου αλλάζει η γωνία που σχηματίζει το μαγνητικό πεδίο της Γης με το επίπεδο του πηνίου, οπότε αλλάζει η μέγιστη μαγνητική ροή και το επαγώμενο ρεύμα. Στην κατεύθυνση που το επαγωγικό ρεύμα είναι μέγιστο, περνά η μέγιστη μαγνητική ροή, άρα ο άξονας περιστροφής είναι κάθετος στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Με άλλα λόγια ο άξονας περιστροφής -ο άξονας που ορίζουν τα σημεία στερέωσης του κύκλου στο πλαίσιο έχει την κατεύθυνση Ανατολής – Δύσης, ενώ η διεύθυνση Βορράς – Νότου είναι κάθετη στο επίπεδο του κυκλικού αγωγού.

  Εργαστηριακό όργανο του ΑΠΘ.
 • Δημιουργός
  Max Kohl Ag
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
  1910-06-15
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.48 m, Πλάτος:0.29 m, Ύψος:0.40 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία