Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ζυγός Ακριβείας Sartorius Werke

Ζυγός Ακριβείας Sartorius Werke
Εξέλιξη του αρχικού ζυγού ισορροπίας. 
Ο ζυγός ισορροπίας αποτελείται από ένα βραχίονα που εξαρτάται με άρθρωση από σταθερό σημείο που περνά από το μέσο του. Στα δύο άκρα του βραχίονα -σε ακριβώς ίσες αποστάσεις, εξαρτώνται με νήματα δίσκοι ίδιου βάρους. Λόγω της συμμετρίας ο βραχίονας είναι οριζόντιος καθώς η συνισταμένη των δυνάμεων και των ροπών είναι μηδέν. Αν όμως σε κάθε δίσκο τοποθετηθεί σώμα διαφορετικής μάζας m, άρα και διαφορετικού βάρους B (B=m* g όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας), η συνολική ροπή δεν είναι μηδέν οπότε ο βραχίονας στρέφεται και δεν είναι οριζόντιος.  Η ροπή είναι η αιτία περιστροφής των σωμάτων και ισούται με τη δύναμη επί την απόσταση από τον άξονα περιστροφής.
Ο πιο παλιός ζυγός ισορροπίας βρέθηκε στον Ινδό ποταμό και χρονολογείται στο 2.400 π. Χ. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τον ζυγό ισορροπίας από το 1878 π. Χ.

Οι ζυγοί ακριβείας χρησιμοποιούνται για μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όπως στα επιστημονικά εργαστήρια, στην χρυσοχοΐα και αλλού.  Η ακρίβεια του συγκεκρινμένου ζυγού είναι 0,0001gr. Χρησιμοποιήθηκε σε επιδείξεις πειραμάτων στο ΑΠΘ.
 • Τίτλος
  Ζυγός Ακριβείας Sartorius Werke
 • Τύπος
  Επιστημονικά Όργανα
 • Θέμα
  Φυσική
 • Περιγραφή
  Εξέλιξη του αρχικού ζυγού ισορροπίας. 
  Ο ζυγός ισορροπίας αποτελείται από ένα βραχίονα που εξαρτάται με άρθρωση από σταθερό σημείο που περνά από το μέσο του. Στα δύο άκρα του βραχίονα -σε ακριβώς ίσες αποστάσεις, εξαρτώνται με νήματα δίσκοι ίδιου βάρους. Λόγω της συμμετρίας ο βραχίονας είναι οριζόντιος καθώς η συνισταμένη των δυνάμεων και των ροπών είναι μηδέν. Αν όμως σε κάθε δίσκο τοποθετηθεί σώμα διαφορετικής μάζας m, άρα και διαφορετικού βάρους B (B=m* g όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας), η συνολική ροπή δεν είναι μηδέν οπότε ο βραχίονας στρέφεται και δεν είναι οριζόντιος.  Η ροπή είναι η αιτία περιστροφής των σωμάτων και ισούται με τη δύναμη επί την απόσταση από τον άξονα περιστροφής.
  Ο πιο παλιός ζυγός ισορροπίας βρέθηκε στον Ινδό ποταμό και χρονολογείται στο 2.400 π. Χ. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τον ζυγό ισορροπίας από το 1878 π. Χ.

  Οι ζυγοί ακριβείας χρησιμοποιούνται για μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όπως στα επιστημονικά εργαστήρια, στην χρυσοχοΐα και αλλού.  Η ακρίβεια του συγκεκρινμένου ζυγού είναι 0,0001gr. Χρησιμοποιήθηκε σε επιδείξεις πειραμάτων στο ΑΠΘ.
 • Δημιουργός
  Sartorius Werke
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
  1930-01-01
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:0.39 m, Πλάτος:0.29 m, Ύψος:0.49 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία