Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Αναπαράσταση Συστήματος Πυρσείων (Εκμαγείο)

Αναπαράσταση Συστήματος Πυρσείων (Εκμαγείο)
Εκμαγείο αναπαράστασης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος των πυρσείων (500 π.Χ.).
Ο Πολύβιος μας πληροφορεί ότι στα μέσα του 2ου π.Χ. αι. (150 π.Χ.) ο Κλεοξένης και ο Δημόκλειτος ανακάλυψαν μια μέθοδο τηλεμετάδοσης σημάτων, που στηρίζεται στην αρχή της πυρσείας, αλλά είχε τη δυνατότητα να μην μεταδίδει μόνο μονοσήμαντα μηνύματα. Χρησιμοποιούσε δύο ομάδες πέντε πυρσών που ο αριθμητικός συνδυασμός τους επέτρεπε την απεικόνιση ενός συγκεκριμένου γράμματος. Το μήνυμα μεταδιδόταν από φρυκτωρία σε φρυκτωρία. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ν. Οικονόμου, η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ψηφιακή, καθώς έχουμε συνδυασμό δύο πεντάμπιτων κωδίκων. Η πυρσεία ονομάζεται και "οπτικός τηλέγραφος". Ο μελετητής της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας R. J. Forbes χαρακτηρίζει το σύστημα της πυρσείας ως το πλέον αποδοτικό τηλεγραφικό σύστημα και το θεωρεί ως πρόδρομο του τηλεγράφου.
 • Τίτλος
  Αναπαράσταση Συστήματος Πυρσείων (Εκμαγείο)
 • Τύπος
  Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
 • Θέμα
  ΑΕΤ
 • Περιγραφή
  Εκμαγείο αναπαράστασης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος των πυρσείων (500 π.Χ.).
  Ο Πολύβιος μας πληροφορεί ότι στα μέσα του 2ου π.Χ. αι. (150 π.Χ.) ο Κλεοξένης και ο Δημόκλειτος ανακάλυψαν μια μέθοδο τηλεμετάδοσης σημάτων, που στηρίζεται στην αρχή της πυρσείας, αλλά είχε τη δυνατότητα να μην μεταδίδει μόνο μονοσήμαντα μηνύματα. Χρησιμοποιούσε δύο ομάδες πέντε πυρσών που ο αριθμητικός συνδυασμός τους επέτρεπε την απεικόνιση ενός συγκεκριμένου γράμματος. Το μήνυμα μεταδιδόταν από φρυκτωρία σε φρυκτωρία. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ν. Οικονόμου, η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ψηφιακή, καθώς έχουμε συνδυασμό δύο πεντάμπιτων κωδίκων. Η πυρσεία ονομάζεται και "οπτικός τηλέγραφος". Ο μελετητής της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας R. J. Forbes χαρακτηρίζει το σύστημα της πυρσείας ως το πλέον αποδοτικό τηλεγραφικό σύστημα και το θεωρεί ως πρόδρομο του τηλεγράφου.
 • Δημιουργός
  Μουσείο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ΟΤΕ
 • Πηγή
 • Εκδότης
  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία
 • Ημερομηνία
  1990-01-01
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  Μήκος:1.54 m, Πλάτος:1.19 m, Ύψος:0.00 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία